IES Can Roca

c/ Isidre Nonell C/ de Ferran Casablancas.

DESCRIPCIÓ EDIFICI:

Edificació d’un nou institut a Terrassa, l’edifici consta de 4 plantes, amb una superfície total de 5.260 m2.

TREBALLS REALITZATS:

Totalitat de les instal·lacions de l’edifici corresponents a: electricitat, il·luminació , calefacció i ACS amb producció per Biomassa, ventilació, fotovoltaica, contra incendis, telecomunicacions, seguretat i control i muntatge d’envans secs i falsos sostres.

Àrees d’activitat