IES Aimerigues

c/ Pablo Iglesisas c/ d’ Icari.

DESCRIPCIÓ EDIFICI:

Edificació d’un nou institut a Terrassa, edifici de PB+2, amb una superfície total de 4.580 m2.

TREBALLS REALITZATS:

Totalitat de les instal·lacions de l’edifici corresponents a: electricitat, il·luminació , calefacció i ACS amb producció per Biomassa, ventilació, fotovoltaica, protecció contra incendis, telecomunicacions i seguretat i control.

Àrees d’activitat