Hotel Acta Voraport 3*

Carrer Ramón Turró, 169 Barcelona

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI:

Modern i funcional edifici de PB+14 destinat a hotel de 313 habitacions de la cadena ACTA HOTELS (9.401 m2).

TREBALLS REALITZATS:

Instal·lacions mecàniques corresponents a: Aigua sanitària, climatització amb producció per connexió a xarxa urbana de distribució de fred i calor, ventilació, gas, protecció contra incendis, control i gestió de les instal·lacions.

Àrees d’activitat