Estadi Reial Club Deportiu Espanyol

Cornellà. Barcelona.

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI:

Estadi de 4 estrelles amb un aforament per a 39.500 espectadors, edificat sobre solar de 36.000 m2.

TREBALLS REALITZATS:

Instal·lacions elèctriques, mecàniques, contra incendis, comunicacions, seguretat, envans secs i falsos sostres en estadi de futbol format per zona esportiva, vestuari oficines del club i serveis annexos.

Àrees d’activitat