Escola Superior de Disseny LCI BCN 22@ Campus

C/ Àlaba 124, Barcelona

DESCRIPCIÓ EDIFICI:

Edifici de 11.000 m2 en PB+6 i 2 plantes sota rasant destinat a educació.

TREBALLS REALITZATS:

Totalitat de les instal·lacions de l’edifici corresponents a: electricitat, fontaneria, climatització i ACS mitjançant connexió a xarxa urbana de fred i calor, ventilació, protecció contra incendis, BMS, telecomunicacions i seguretat.

Àrees d’activitat