Edifici d’oficines Lumen

Ctra. del Prat – Passeig Zona Franca, Barcelona

DESCRIPCIÓ EDIFICI:

Edifici de PB+3 amb soterrani per aparcament amb una superfície de 8.106 m2 destinat a oficines.

TREBALLS REALITZATS:

Instal.lacions integrals de l’edifici corresponents a: electricitat, il·luminació, aigüa sanitària, climatització, ventilació, protecció contra incendis, comunicacions i seguretat, control i gestió de les instal·lacions.

Àrees d’activitat