Edifici d’oficines Ó Building

C/ Gran via – C/ Parcerisa, Barcelona

DESCRIPCIÓ EDIFICI:

Edifici de PB+12 destinat a oficines amb certificació LEED GOLD i 32.770 m2.

TREBALLS REALITZATS:

Instal·lacions objecte del projecte d’implantació corresponents a: Aigua sanitària, climatització,
ventilació, electricitat, protecció contra incendis, comunicacions i seguretat.

Àrees d’activitat