Conjunt d’edificis per casal, 48 habitatges dotacionals i 27 habitatges socials

C/ Maresme – C/ Puigcerdà, Barcelona

DESCRIPCIÓ EDIFICI:

Conjunt de 2 edificis per casal, 48 habitatges dotacionals, 27 habitatges socials, local i aparcament amb una superfície de 3.080 m2.

TREBALLS REALITZATS:

Totalitat de les instal·lacions corresponents a: electricitat, il·luminació, aigua sanitària, climatització, ventilació, gas, fotovoltaica, solar tèrmica, protecció contra incendis, sistema de trucada d’assistència, control i gestió, telecomunicacions i seguretat.

Àrees d’activitat