Complex de 64 habitatges

Camí del mig – Vial 1, Sant Joan Despí

DESCRIPCIÓ EDIFICI:

Conjunt de 2 edificis aïllats de 32 habitatges, de PB+8, amb zona comunitària, piscina i aparcament de 2 plantes.

TREBALLS REALITZATS:

Totalitat de les instal·lacions corresponents a: electricitat, fontaneria, climatització i ACS mitjançant aerotèrmia, ventilació de doble flux, protecció contra incendis, telecomunicacions i seguretat.

Àrees d’activitat