Centre logístic Mango Lliçà d’Amunt

C/Vial G, S/N, Lliçà d’Amunt

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI:

Nau principal logística de 93.000 m2 destinat a centre de distribució i magatzem robotitzat, formant part del parc logístic de Mango. Ventilació aparcament de 2 plantes comunicades mitjançant rampes. Planta1 de 4.662 m2 distribuïts en 146 places, i planta 2 de 4.163 m2 distribuïdes en 131 places.

TREBALLS EXECUTATS:

Instal·lacions sota rasant de la nau principal relatives a xarxa de terres i sanejament. A l’aparcament s’instal·la una central de detecció de CO2 i una central de detecció d’incendis per limitar les concentracions de monòxid de carboni i evacuació de fums en cas d’incendi respectivament.

Àrees d’activitat