Centre de tractament de residus de l’Alt Empordà

Paratge Cases Blanques s/n, T. Municipal Pedret i Marzà.

DESCRIPCIÓ DEL CENTRE:

Complex industrial de 85.000 m2 format per naus per al tractament de residus, oficines, zones de treball exterior i aparcament per a automòbils i camions.

TREBALLS EXECUTATS:

Totalitat d’instal·lacions del centre, electricitat, PCI, climatització, comunicacions i seguretat, mecàniques.

Àrees d’activitat