Almirall-Ranke Química

Carretera N II, Km 23,3, Sant Celoni, Barcelona.

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI:

Il·luminació exterior del centre de fabricació de productes químics de Sant Celoni.

TREBALLS REALITZATS:

Disseny i implantació de solució luminotècnica d’acord amb els nivells d’il·luminació requerits i normatius d’acord RD1890 / 2008 i la norma UNE-EN12464-2 d’il·luminació de llocs de treball en exteriors.

Àrees d’activitat