Centre Guttmann La Sagrera

Avda. Meridiana – C/ Garcilaso, Barcelona

DESCRIPCIÓ EDIFICI:

Edifici d’ús sanitari asistencial, format per 40 unitats de vida autònoma (URVA), conjunt
d´equipaments comunitaris de naturalesa sanitària i social i aparcament, distribuïts en un
edifici de 9 plantes amb una superfície de 16.240 m2.

TREBALLS REALITZATS:

Instal.lacions de l’edifici corresponents a: Electricitat BT i MT, aigua sanitària, climatització, ventilació, gas, sanejament, protecció contra incendis, telecomunicacions i control i seguretat.

Àrees d’activitat