Centre d’atenció diürna i 2 unitats de convivència per a gent gran

C/ Ferran Muñoz 3, Begues

DESCRIPCIÓ EDIFICI:

Edificació d’un nou equipament en PB+2, amb una superfície total de 3.080 m2.

TREBALLS REALITZATS:

Totalitat de les instal·lacións de l’edifici corresponents a electricitat, il·luminació, aigua
sanitària, climatització, ventilació, gas, fotovoltaica, contra incendis, control i gestió,
telecomunicacions i seguretat. Execució de xarxa urbana de calor conectant els principals edificis d’equipaments.

Àrees d’activitat