Edifici d’investigació I- Campus diagonal Besòs

Carrer Taulat, Barcelona

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI:

L’edifici I, de 9 plantes, s’instal·len 8 grups de recerca, 3 dels quals treballen en l’àmbit de l’enginyeria de materials i 5 en el de enginyeria química:

  • Centre d’Enginyeria de Processos i Medi Ambient (CEPIMA)
  • Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC)
  • Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA)
  • Grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BIBITE)
  • Grup d’Innovació, Modelització i Enginyeria en (Bio) Materials (IMEM)
  • Grup de Polímers Sintètics: Estructura i Propietats (PSEP)
  • Grup de Processos de Conformació de Materials Metàl·lics (PROCOMAME)
  • Grup de Processos de Separació i Tractament de Residus Industrials (SETRI)

TREBALLS REALITZATS:

Totalitat de les instal·lacions de l’edifici corresponents a sanejament, climatització amb producció per connexió a xarxa urbana de distribució de fred i calor, ventilació, instal·lacions mecàniques, control, gestió, refrigeració en procés, gasoil, gasos tècnics, xarxa d’aigua purificada per a laboratoris, electricitat, protecció contra incendis i seguretat

Àrees d’activitat