Formulari de contacte

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’incorporaran als fitxers titularitat d’EDA, Instal.lacions i Energia, SL amb la finalitat de rebre informació sobre els nostres serveis. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició, podrà dirigir-se per escrit a C / Suïssa, 45 planta 2a 08917 – Badalona (Barcelona) o al correu electrònic edaie@edaie.com

EDA Instalaciones y Energía, S.L.
C/ Suïssa, 45 planta 2ª
08917 – Badalona (Barcelona)
Tel. 93 497 60 90
Fax 93 497 60 73

edaie@edaie.com