Implementem els diferents projectes oferint assessorament tècnic i realitzant una revisió i ajust de la instal·lació a la normativa vigent per garantir així la seguretat que requereix aquest tipus d’instal·lació.

Implementem els diferents projectes oferint assessorament tècnic i realitzant una revisió i ajust de la instal·lació a la normativa vigent per garantir així la seguretat que requereix aquest tipus d’instal · lació.

Desenvolupem sistemes de distribució treballant amb l’àmplia gamma de materials existents per a conduccions de fluids i implementem els sistemes de producció d’energia a partir del combustible més adient en cada cas.

Oferim sistemes integrals de detecció i protecció contra incendis tant de caràcter general com en aplicacions específiques.

Implantem l’estructura necessària per equipar edificis amb els més avançats sistemes de comunicacions i seguretat.

Desenvolupem i implementem projectes d’il·luminació, interiors i exteriors, oferint la millor solució en base a criteris normatius de nivells d’il·luminació i contaminació lumínica, així com criteris d’eficiència i estalvi energètic, promovent la tecnologia LED.

Realitzem instal·lacions d’envans secs i falsos sostres amb l’avantatge de la coordinació entre aquestes dues activitats i les instal·lacions per part d’una única empresa.

Conscients dels impactes ambientals de la producció d’energia, potenciem les instal·lacions principalment solars, biomassa i aerotermia, ajudant així a millorar l’explotació de les instal·lacions.