Formulari de contacte

De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD 15/99, l’informem que les seves dades s’incorporaran als fitxers titularitat d’EDA, Instal.lacions i Energia, SL amb la finalitat de rebre informació sobre els nostres serveis. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició, podrà dirigir-se per escrit a C / Suïssa, 45 planta 2a 08917 – Badalona (Barcelona) o al correu electrònic edaie@edaie.com

C/ Suïssa, 45 planta 2ª
08917 – Badalona (Barcelona)
Tel. 93 497 60 90
Fax 93 497 60 73

edaie@edaie.com