Divisió
edificació

Abasta els serveis d’instal · lacions integrals, envans secs i falsos sostres en projectes de construcció, rehabilitació i ampliació de centres i edificis.

Divisió
industrial

Aquesta divisió concentra els serveis d’instal · lacions industrials en centres logístics i de producció.

Divisió
manteniment

S’integren tots els serveis de manteniment integral d’edificis, centres de producció, plataformes logístiques, locals comercials, hotels, etc …

Oferim els manteniments tant preventius com correctius amb l’objectiu que el nostre client es despreocupi totalment d’aquestes activitats i se centri exclusivament en l’objecte del seu negoci.

Divisió eficiència energètica

Des d’aquesta divisió es duen a terme els serveis de millora de l’eficiència energètica de les instal · lacions dels nostres clients. Realitzem auditories energètiques, disseny de projectes d’eficiència. A més, oferim la possibilitat de finançament a 5 anys, mitjançant el pagament d’una tarifa plana. D’aquesta manera vinculem el preu dels nostres serveis als estalvis obtinguts.