• instal·lacions integrals, envans secs i falsos sostres

  • serveis per a la gran indústria.

    serveis en centres d’industrials, logístics i de producció

  • Manteniment integral d’edificis

  • Auditories i projectes d’eficiència energètica

Experiència  

Som una empresa amb àmplia experiència en el sector de les instal·lacions integrals, manteniments i estudis d’eficiència energètica.

Compromís

El nostre compromís és la serietat, eficàcia, rapidesa i professionalitat de tot l’equip humà que integra la companyia.

Àrees d’actuació

Àrees d’activitat